1 Mayıs 2008 Perşembe

Egitim Merkezleri

Eğitim Merkezleri

Küreselleşen dünyamızın içinde bulunduğu çağ bilgi çağıdır. Bireyler ve toplumlar bilgiye ulaşmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Dünyadaki gelişmelerin dışında kalmamak ve söz sahibi olabilmek için eğitim şart. Küreselleşme anlamında giderek küçülen dünyamızda farklı toplumlar arasında iletişim kurmak çok önemlidir. Bu iletişimi sağlayabilmek için yabancı dil konuşabilmek gerekmektedir.

En önemli yabancı diller arasında İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Çince yer almakta. Yabancı dil bilgileri yanında günümüzde gittikce daha fazla önem taşıyan dallar ekonomi, teknoloji, dış ticaret, fen bilimleri ve sosyal bilimleridir. Eğer uluslararası kariyer geliştirmek veya ebeveyn olarak Türkiye´nin geleceği için değerli çocuklar yetiştirmek istiyorsanız bu alanlarda en azından temel bilgilere sahip olmanız gerekir. Yabancı dil öğrenmenin en etkin yolu yabancı dil kurslarında veya özel eğitim merkezlerinde öğrenim görmenizdir. Eğitim merkezlerinin öğretim alanı yabancı dil kurslarından daha geniştir.

Bu merkezlerde yabancı dil yanında iktisadi kurslara, işletme kurslarına veya bilgisayar kurslarına katılabilme imkânına sahipsiniz. Yabancı dil kursları ve eğitim merkezleri rahat ve teknolojik cihazlarla donanmış ortamlarda hizmet sunmakta. Bu kurslarda veya merkezlerde sürekli pratik yaparak dil bilgilerinizi geliştirebilirsiniz. Günümüzde her ilde ve hemen hemen her ilçede eğitim merkezleri ve yabanacı dil kursları bulunmakta. Bu merkezlerde ve dil kurslarında ise eğitim ücretlidir. Ücretsiz veya uygun fiyatlarda eğitim görmeniz için halk eğitim merkezlerini ziyaret edebilirsiniz. Halk eğtim merkezlerini bulunduğunuz il veya ilçede bulabilirsiniz.

Halk eğtim merkezleri uluslararası ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi, bilim ve teknolojideki yeniliklerle iletişim olanaklarının artması, bilgi toplumu çağına girme eğilimleri, mesleklerin yapısındaki hızlı değişmeler, işgücü piyasasının ani isteklerinin ortaya çıkması, toplumun moral değerlerinin yükseltilmesi gibi nedenlerle, günümüzde öncelikli ve ağırlıklı bir eğitim tarzı olarak büyük önem kazanmaktadır. Bu merkezlerde Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle ekonomik , toplumsal ve kültürel gelişimleri sağlamak, gerekli bilgi beceri ve davranışları kazandırmak amacı ile akla gelebilecek her konuyu kapsayan, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan, Eğitim-Üretim, Rehberlik ve uygulama faaliyetleri verilmektedir.

Halk eğitim merkezlerinin en büyük hedefi beceri kazandırma ve mesleki kursları ile meslek sahibi olmayan vatandaşlarımıza beceri ve meslek kazandırmak ve onların mesleklerinde ilerlemelerini sağlamaktır. Böylece aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunma amacına ulaşılmış olunacaktır. Halk Eğitim Merkezlerinde yabancı dil eğitimi veya başka alanlarda eğitim görmek istiyorsanız bulunduğunuz ilin veya ilçenin Eğitim Merkezlerine başvurabilirsiniz. Daha fazla bilgi internetten bulabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Haberler